Inscripció per al menjador de l'escola Llebeig de Vilobí del Penedès.

FUNCIONAMENT I NORMES MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador escolar començarà el proper 6 de setembre i finalitzarà el 21 de juny. L’horari és de 12:30 a 15:00 hores. Excepte juny de 13:00 a 15:00 hores.

Els nens i nenes de P3, en acabar de dinar, aniran a dormir fins ¾ de 3, i per la resta de nens, s’organitzaran activitats diferents, lliures i/o dirigides segons una planificació establerta anualment elaborada per l’equip de menjador que mensualment us informarem via correu electrònic i junt amb el menú. Aquestes activitats es seguiran portant a terme dins el projecte anomenat EL MENJADOR + DINÀMIC. Consisteix en fer activitats dirigides, mai obligatòries amb l’objectiu d’oferir als nens i nenes l’oportunitat de conèixer i experimentar diferents jocs relacionats amb l’esport, amb l’espectacle, amb l’art...i així treballar valors com la confiança, la cooperació i el joc en equip, totes les activitats compliran les normes sanitàries d’enguany.

Aquest curs continuarà gestionant el servei de menjador del centre les empreses CAMPOS ESTELA + ELLAP.

Dades formulari Formulari obert fins el 04-06-2024 01:59
Dades de l'infant (P3-6E)
Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament (Domiciliació bancària)
Els preus del servei de menjador seran els següents:
Alumnes fixes 3 o més dies setmana (han de ser sempre els mateixos dies): 6,91 euros/dia.
Alumnes esporàdics: 7,60 euros/dia. Aquest servei esporàdic es notificarà via mail o telèfon de 8 a 9.30.

El pagament de fixes i esporàdics es farà mitjançant rebut bancari, girat al banc entre els dies 1 i 15 de cada mes. L’acumulació de més de dos rebuts impagats serà motiu d’expulsió del servei de menjador. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent. Creditor: ELLAP - Esport i Lleure Alt Penedès Deutor: Dades pare, mare o tutor Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.
Selecciona els dies de la setmana que creguis que utilitzarà
Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de un rebut impagat serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.
Per a l’ús de la imatge personal amb la finalitat de preparar les orles i altres activitats del centre educatiu, incloent vídeos, fotografies i CD (Si accepteu el tractament de les dades per a aquesta finalitat marqui SI).
1
2
Contacte
938 17 37 36
ellap@ellap.cat
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa