FUNCIONAMENT I NORMES MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador escolar començarà el proper 6 de setembre i finalitzarà el 21 de juny. L’horari és de 12:30 a 15:00 hores. Excepte juny de 13:00 a 15:00 hores.

Els nens i nenes de P3, en acabar de dinar, aniran a dormir fins ¾ de 3, i per la resta de nens, s’organitzaran activitats diferents, lliures i/o dirigides segons una planificació establerta anualment elaborada per l’equip de menjador que mensualment us informarem via correu electrònic i junt amb el menú. Aquestes activitats es seguiran portant a terme dins el projecte anomenat EL MENJADOR + DINÀMIC. Consisteix en fer activitats dirigides, mai obligatòries amb l’objectiu d’oferir als nens i nenes l’oportunitat de conèixer i experimentar diferents jocs relacionats amb l’esport, amb l’espectacle, amb l’art...i així treballar valors com la confiança, la cooperació i el joc en equip, totes les activitats compliran les normes sanitàries d’enguany.

Aquest curs continuarà gestionant el servei de menjador del centre les empreses CAMPOS ESTELA + ELLAP.

Dades de l'infant (P3-6E)
Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament (Domiciliació bancària)
Els preus del servei de menjador seran els següents:
Alumnes fixes 3 o més dies setmana (han de ser sempre els mateixos dies): 6,91 euros/dia.
Alumnes esporàdics: 7,60 euros/dia. Aquest servei esporàdic es notificarà via mail o telèfon de 8 a 9.30.

El pagament de fixes i esporàdics es farà mitjançant rebut bancari, girat al banc entre els dies 1 i 15 de cada mes. L’acumulació de més de dos rebuts impagats serà motiu d’expulsió del servei de menjador. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent.

Creditor: ELLAP - Esport i Lleure Alt Penedès
Deutor: Dades pare, mare o tutor

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Selecciona els dies de la setmana que creguis que utilitzarà
×

Gestió de baixes i esporàdics

Hi ha disposició de les famílies dues vies de comunicació per informar de les baixes diàries o de llarga durada i dels alumnes esporàdics al servei de menjador. Aquest mail i mòbil (whatsapp) es consultaran de 8 a 9.30 i després estarà apagat tot i que podrà anar guardant les vostres demandes, que es tindran en compte el dia següent. A les 9.30 es passarà tota la informació a la cuina i ja no podrà haver-hi canvis.
Quan un alumne avisi que no assistirà al menjador s’abonarà la quota que correspon al menjar (2,75€ fixes).
PER MAIL: menjadorescolallebeig@gmail.com
PER TELÈFON: 667886378 (WHATSAPP)
HORARI D’ATENCIÓ: 8 A 9.30

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de un rebut impagat serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per a l’ús de la imatge personal amb la finalitat de preparar les orles i altres activitats del centre educatiu, incloent vídeos, fotografies i CD (Si accepteu el tractament de les dades per a aquesta finalitat marqui SI).