CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE MENJADOR ESCOLAR

Formulari per a l’ús de la imatge personal durant el servei de menjador.

Dades alumne
Dades pare, mare o tutor
Per a l’ús de la imatge personal amb la finalitat de preparar un arxiu (una carpeta on només tindràn accès els pares, mares, tutors legals) diplomes i altres activitats del servei de menjador, incloent vídeos, fotografies.

L’empresa es compromet a no utilitzar les imatges per a qualsevol finalitat diferent del que es disposa expressament en aquesta clàusula.