HORARIS

Dijous de 17:30 a 19:00 hores i divendres de 15:30 a 18:45 hores.

Dades alumne
Selecció horaris

Quotes: 10€ de matrícula, 15€ setembre, 30€ d'octubre a juny.

Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament
Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de més de dos rebuts impagats serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per a l’ús de la imatge personal amb la finalitat de preparar les orles i altres activitats del centre educatiu, incloent vídeos, fotografies i CD (Si accepteu el tractament de les dades per a aquesta finalitat marqui SI).