SERVEI D'ACOLLIDA

El servei d’acollida té per objecte la conciliació de la vida laboral i familiar. Així doncs, es posa a disposició de les famílies uns espais, unes activitats i uns professionals responsables de tots els alumnes durant el temps previ al inici i final de l’horari escolar.

Aquest servei començarà el proper 13 de setembre i finalitzarà l’últim dia d’escola. Els horaris seran
els següents:

  • Mati : de 7.45 a 8:45 h.
  • Migdia : de 12:30 a 13 h.
  • Tarda : de 16:30 a 17 h.

Us recordem que l’hora màxima d’entrada al matí és a les 08:45, a partir d’aquesta hora ja no es podrà accedir a aquest servei. Igualment, us preguem la màxima puntualitat alhora de la recollida dels nens a les 13 h i a les 17 h.

Podran gaudir d’aquest servei tots els nens i nenes de l’escola. El lloc d’acollida matinal serà al menjador de l’escola. Per la qual cosa els nens hauran d’entrar per la porta d’emergència del menjador. Durant el temps d’acollida, estaran amb un monitor/a que s’encarregarà de vigilar-los i acompanyar-los a l’hora d’entrada a la porta de l’escola.

El lloc de recollida de les acollides del migdia i tarda també serà per la porta de secretaria.

Les quotes establertes per aquest curs seran:

De Setembre a Juny (igual tots els mesos):

  • Acollida matí ordinària de 8h a 9h: 16€/mes
  • Acollida matí ordinària de 7:45 a 9h: 19€/mes
  • Acollida matí ordinària de 8:30 a 9h: 12€/mes
  • Acollida migdia ordinària: 12€/mes
  • Acollida tarda ordinària: 12€/mes
  • Acollida esporàdica: 2€/dia

Totes les famílies interessades en el servei d’acollida heu d’emplenar aquest formulari, ja que es facturarà tot pel banc (fixes i esporàdics). L’acomulació de més de dos rebuts impagats serà motiu d’expulció del servei d’acollida.

Els infants hauran de dur la mascareta durant el servei d’acollida. Les famílies que vinguin a recollir els/les seus/ves fills/es a l’acollida de migdia o per qualsevol motiu hauran de dur sempre mascareta i hauran d’aplicar-se gel hidroalchòlic en entrar al centre.

Dades alumne
Selecció servei d'acollida
Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent.

Creditor: Ellap - Esport i Lleure Alt Penedès
Deutor: Dades pare, mare o tutor

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de més de dos rebuts impagats serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per a l’ús de la imatge personal amb la finalitat de preparar les orles i altres activitats del centre educatiu, incloent vídeos, fotografies i CD (Si accepteu el tractament de les dades per a aquesta finalitat marqui SI).