SERVEI D'ACOLLIDA

Servei d’acollida escolar al matí de 7:30 a 9 hores.

Dades alumne
Selecció servei d'acollida

Fix: Es considera soci habitual, aquell que en fa ús un mínim de tres dies a la setmana.
Esporàdic: Es considera esporàdic, aquell que ve en dies esporàdics o menys de tres dies a la setmana.

IMPORTANT: Els socis que s’hagin inscrit de forma Fix (habitual), amb les avantatges de preu que comporta, que deixin el servei durant uns mesos, al tornar passaran a ser eventuals.

Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament
Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de més de dos rebuts impagats serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per a l’ús de la imatge personal amb la finalitat de preparar les orles i altres activitats del centre educatiu, incloent vídeos, fotografies i CD (Si accepteu el tractament de les dades per a aquesta finalitat marqui SI).