Avís Legal i informació sobre les condicions d'ús del lloc web

Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment del deure d'informació que estipula l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES en qualitat de titular del web site www.jespe.org , procedeix a comunicar les dades identificatives exigides per la referida norma:

 

Denominació social: CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES

Domicili social: Passatge de L´esport nº1 Cp 08720 Vilafranca del Penedes, Barcelona

CIF: G58056722

Adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: ____________________________________.

 

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.jespe.org , assumeixen i es comprometen a respectar.

 

definicions

 

"Pàgina", domini www.jespe.org que es posa a disposició dels Usuaris d'Internet.

 

 

"Usuari", persona física o jurídica que utilitza o navega per la Pàgina.

 

"Contingut", són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.jespe.org , les quals conformen la informació i els serveis que CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES posa a disposició dels Usuaris d'Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, enllaços, textures, dibuixos, arxius de so i / o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.

 

"Web", paraula tècnica que descriu el sistema d'accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com java, javascript, PHP, o altres, etc ... En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a disposició dels Usuaris d'Internet.

 

"Hiperenllaç", tècnica per la qual un usuari pot navegar per diferents pàgines del web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l'enllaç.

 

"Cookies", mitjà tècnic per a la "traçabilitat" i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s'escriuen en l'ordinador de l'Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, avisarà oportuna i de la seva utilització en el moment en que s'implantin en la Pàgina.

 

 

Condicions d'ús

 

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís legal. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina.

 

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.

 

A través de la Pàgina, CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES o per tercers autoritzats.

 

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

 

A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

 

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

 

Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

 

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

 

- Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

 

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.

 

 

propietat intel·lectual

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Portal i / o als continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.

 

De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

 

hiperenllaços

 

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

 

- No serà necessària autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES

- No es crearan "marcs" ( "frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES

 

- No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats .

 

- No es declararà ni es donarà a entendre que  CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç.

 

-La Pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar la destinació de l'hiperenllaç.

 

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

 

 

Cookies

 

Els cookies són el mitjà tècnic per a la "traçabilitat" i seguiment de la navegació en les pàgines web. Són petits fitxers de text que s'escriuen en l'ordinador de l'Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d'elaborar estadístiques d'utilització del lloc web així com per identificar el PC de l'Usuari permetent reconèixer en les seves pròximes visites. En tot cas, l'usuari pot configurar el seu navegador per no permetre l'ús de cookies en les seves visites al lloc web.

 

 

Disponibilitat de la Pàgina

 

CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. Per tant, CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

 

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

 

CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES ,no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

 

 

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES ,no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina , ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

 

 

Qualitat de la Pàgina

 

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts.

 

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

 

 

Limitació de responsabilitat

 

CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES ,exclou tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

 

 

notificacions

 

Totes les notificacions i comunicacions per part de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, a l'Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.

 

 

 

Disponibilitat dels Continguts

 

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. YYYYY, però, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES, advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

 

 

Protecció de dades de caràcter personal

 

CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l'ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d'actuació de l'entitat.

 

Durant la navegació a través de la web www.jespe.org és possible es que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l'efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto dels mateixos.

 

D'aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s'aportarà al costat de cada formulari web, sent comuna a tots ells el responsable del fitxer: CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , domiciliat a Passatge de L´esport nº1 Cp 08720 Vilafranca del Penedes, així com el lloc i forma d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s'ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l'adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

 

 

En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d'un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior.

 

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d'ells.

 

D'altra banda, CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES , ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l'accés a les diferents seccions del lloc web www.jespe.org , aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

Jurisdicció

 

Per qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts que intervenen es sotmeten als Jutges i Tribunals de Madrid, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

 

legislació aplicable

 

L'Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

 

Copyright © 2010 – CONSELL ESPORTIU DE L´ALT PENEDES

 

Tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.